Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej w Kilonii VGWORT Zählpixel
Polish Online
Polen: Übersetzungsdienst & Reiseinfos
Barbara Anna Woyno M. A. – Übersetzungen Polnisch–Deutsch–Polnisch

Hauptnavigation


Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej w Kilonii

Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej POLONUS w Kilonii (TKKP) zostało założone w marcu 1995 roku. Jest aktualnie największą organizacją polonijną w Szlezwiku-Holsztynie i liczy ok. 70 członków. Jest towarzystwem wyższej użytecznośsi publicznej.

Logo von Polonus Kiel

Charakerystyka i cele

Podstawą działalności Towarzystwa jest traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.6.1991 r. Towarzystwo stawia sobie za cel wprowadzenie w życie zasadniczych treści tego traktatu w swoim zasięgu działania.

Głównym celem statutowym Towarzystwa jest pielęgnacja języka polskiego, polskiej kultury i tradycji. Towarzystwo daje zainteresowanym osobom - które czują się związane z polskim językiem i polską kulturą i tradycją - możliwość swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania tożsamości etnicznej, kulturalnej i językowej niezależnie od ich abywatelstwa i przynależności religjnej. TKKP POLONUS realizuje powyższe cele poprzez szeroką działalność, w tym szczególnie:

Towarzystwo utrzymuje szkółkę polonijną dla dzieci i młodzieży. Aktualnie Towarzystwo stara się o wprowadzenie języka polskiego do szkół publicznych w Kilonii.

Od 8.6.2001 roku Towarzystwo ma swoją siedzibę w Centrum Polsko-Niemieckim, Kiel, Grasweg 45. Tu mieści się też Biblioteka Polska, z której mogą korzystać osoby władające językiem polskim.

Hotels

Booking.com

powered by webEdition CMS