Tłumaczenie dokumentów do ślubu na niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski–niemiecki–polski
mgr Barbara Anna Woyno – Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego: tłumaczenie przysięgłe

Jednym z dokumentów wymaganych przez niemieckie urzędy stanu cywilnego od cudzoziemców do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech jest tzw. zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego stwierdzające, że osoba zgodnie z prawem ojczystym spełnia wszystkie warunki do zawarcia związku małżeńskiego. Oficjalna nazwa dokumentu brzmi: "Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo".

Brautpaar auf einem Motorroller

Dokument ten zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodowe rodziców, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, stan cywilny, imię i nazwisko oraz obywatelstwo przyszłego małżonka/przyszłej małżonki i klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego można uzyskać we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce lub za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowych informacji o procedurze wydobycia zaświadczenia udzielą Państwu pracownicy urzędu konsularnego.

Tłumaczę również inne dokumenty wymagane ewentualnie do zawarcia małżeństwa za granicą, takie jak akt urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, wyrok rozwodowy itp.

Cena

Tłumaczenie przysięgłe polskiego zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego na język niemiecki kosztuje 50,00 €.

Podana cena zawiera 19% podatku VAT oraz poświadczenie tłumaczenia dokumentu.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć czytelną kserokopię dokumentu lub przesłać zeskanowany dokument drogą elektroniczną (e-mailem).

Dokument można przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych.
Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS