Tłumaczenia przysięgłe umów – język niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski–niemiecki–polski
mgr Barbara Anna Woyno – Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Umowy i porozumienia handlowe: tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki i polski

Tłumaczenie umów i porozumień handlowych wymaga dokładności i rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie ekonomii i prawa. Wszelkie zawarte w dokumentach szczegóły, liczby i fakty winne być przetłumaczone na język docelowy z największą rzetelnością i wiernością. Jako osoba zaufania publicznego, ustanowiona przez państwo do sporządzania tłumaczeń poświadczonych (zwanych potocznie „przysięgłymi”) i posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe gwarantuję wysoki poziom tłumaczeń dokumentacji firmowej, w tym umów i porozumień handlowych.

Jemand unterzeichnet einen Vertrag

Przykłady tłumaczonych przeze mnie umów:

Tłumaczenia poświadczone dokumentów zostają przeze mnie opatrzone moją pieczęcią okrągłą tłumacza przysięgłego, moim podpisem oraz adnotacją uwierzytelniającą. Moje tłumaczenia są honorowane przez wszystkie urzędy i instytucje na terenie Niemiec i Polski.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia można przedłożyć oryginał, kserokopię lub skan dokumentu. Z reguły wystarczy zwykła kopia lub skan. Tylko w nielicznych przypadkach wymagane jest okazanie oryginału dokumentu. Informacji o tym, czy tłumaczenie na podstawie kopii dokumentu będzie akceptowane, najlepiej zasięgnąć w urzędzie, w którym tłumaczenie ma być przedłożone.

Zeskanowane dokumenty do tłumaczenia należy  przesłać na adres info@polish-online.com.   

Dokumenty można również przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. 
Telefoniczne uzgodnienie terminu możliwe jest pod numerem: 0431 1227765.

Gotowe tłumaczenie wysyłam pocztą w uzgodnionym z klientem terminie. Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Wysyłka online - kwalifikowany podpis elektroniczny

Na życzenie wysyłam tłumaczenia przysięgłe dokumentów również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu.

Warunki płatności

Honorarium jest płatne przelewem na rachunek bankowy oraz w terminie podanym na fakturze lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS