VGWORT Zählpixel
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Teksty prawne i prawnicze: tłumaczenie na język polski i niemiecki

Tłumaczenie tekstów prawnych (takich jak umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia czy akty prawa miejscowego) oraz prawniczych (tj. tekstów pisanych językiem prawniczym, jak np. umowy, pełnomocnictwa, akty notarialne czy orzeczenia sądowe) wymaga doskonałej znajomości fachowego języka o wysokim stopniu sformalizowania i precyzji.

Jako tłumacz-specjalista z doskonałą znajomością niemieckiej i polskiej ścisłej terminologii prawniczej i wieloletnim stażem pracy przy stałym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych gwarantuję najwyższą jakość wykonywanych przeze mnie (na życzenie również uwierzytelnionych) tłumaczeń dokumentów prawnych i prawniczych – oczywiście przy zachowaniu pełnej dyskrecji i zachowaniu w tajemnicy wszelkich powierzonych mi dokumentów i informacji.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu, czytelną kserokopię lub przesłać zeskanowany dokument drogą mailową.

Dokument można przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych.
Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Cena

Cena tłumaczeń uwierzytelnionych polskich dokumentów prawnych i prawniczych obliczana jest na podstawie tzw. linijek normatywnych (tj. 55 znaków ze spacjami).
Cena linijki normatywnej wynosi 2,10 €. Cena zawiera podatek VAT w wys. 19 %.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS