Odpis z KRS – tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki i polski

Oferuję profesjonalne tłumaczenie odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wyciągów z niemieckiego Rejestru Handlowego (Handelsregisterauszug) oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych w związku z prowadzoną przez Państwo działalnością gospodarczą.

Register mit geöffneter Schublade

Tłumaczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wyciągu z niemieckiego Rejestru Handlowego z reguły konieczne jest w przypadku:

Tłumaczenie dokumentacji firmowej, w tym odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz wyciągów z niemieckiego Rejestru Handlowego (Handelsregisterauszug), należy powierzyć doświadczonemu tłumaczowi przysięgłemu. 

Jako tłumacz przysięgły, po wykazaniu wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, zostałam ustanowiona przez państwo do sporządzania wszelkiego rodzaju tłumaczeń poświadczonych (nazywanych potocznie „przysięgłymi”) na język niemiecki i polski. Opatrując tłumaczenie pieczęcią okrągłą, własnoręcznym podpisem oraz adnotacją uwierzytelniającą poświadczam zgodność tłumaczenia z przedłożonym dokumentem. Sporządzone przeze mnie tłumaczenia są honorowane przez wszystkie urzędy i instytucje na terenie Niemiec i Polski.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia można przedłożyć oryginał, kserokopię lub skan dokumentu. Z reguły wystarczy zwykła kopia lub skan. Tylko w nielicznych przypadkach wymagane jest okazanie oryginału dokumentu. Informacji o tym, czy tłumaczenie na podstawie kopii dokumentu będzie akceptowane, najlepiej zasięgnąć w urzędzie, w którym tłumaczenie ma być przedłożone.

Zeskanowane dokumenty do tłumaczenia należy  przesłać na adres info@polish-online.com.   

Dokumenty można również przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. 
Telefoniczne uzgodnienie terminu możliwe jest pod numerem: 0431 1227765.

Gotowe tłumaczenie wysyłam w uzgodnionym z klientem terminie z reguły pocztą. Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Wysyłka online – kwalifikowany podpis elektroniczny

Tłumaczenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub wyciągu z niemieckiego Rejestru Handlowego wysyłam na życzenie również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu.

Warunki płatności

Honorarium jest płatne przelewem na rachunek bankowy oraz w terminie podanym na fakturze lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS