Świadectwo pracy: tłumaczenie uwierzytelnione
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Świadectwo pracy: tłumaczenie uwierzytelnione

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca winien wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, okoliczności ustania stosunku pracy, uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego, ewentualnego zajęciu wynagrodzenia itp.

Ein Facharbeiter kontrolliert an einem Display eine programmierbare Maschine

Tłumaczenie uwierzytelnione polskiego świadectwa pracy z reguły koniczne jest w następujących przypadkach:

Cena

Tłumaczenie poświadczone świadectwa pracy kosztuje 75,00 €. Podana cena zawiera 19 % podatku VAT i poświadczenie tłumaczenia dokumentu.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu, czytelną kserokopię lub przesłać zeskanowany dokument drogą mailową. Dokument można przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu. Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych. Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Wysyłka online – kwalifikowany podpis elektroniczny

Na życzenie wysyłam tłumaczenia przysięgłe dokumentów również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS