Świadectwo pracy: tłumaczenie uwierzytelnione
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski–niemiecki–polski
mgr Barbara Anna Woyno – Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Świadectwo pracy: tłumaczenie uwierzytelnione

W związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca winien wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje dotyczące okresu zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, okoliczności ustania stosunku pracy, uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego, ewentualnego zajęciu wynagrodzenia itp.

Ein Facharbeiter kontrolliert an einem Display eine programmierbare Maschine

Tłumaczenie uwierzytelnione polskiego świadectwa pracy z reguły koniczne jest w następujących przypadkach:

Ceny

Tłumaczenie poświadczone świadectwa pracy kosztuje 75,00 €. Podana cena zawiera 19 % podatku VAT i poświadczenie tłumaczenia dokumentu.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu, czytelną kserokopię lub przesłać zeskanowany dokument drogą mailową. Dokument można przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu. Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych. Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS