Suplement do dyplomu: tłumaczenie przysięgłe polski-niemiecki
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Suplement do dyplomu: tłumaczenie uwierzytelnione

Od osób pragnących podjąć w Niemczech pracę zawodową lub noszących się z zamiarem nostryfikacji zdobytego w Polsce wyższego wykształcenia niemieckie urzędy ds. nostryfikacji świadectw i dyplomów, rozpatrujące wniosek o uznanie polskiego wykształcenia, wymagają z reguły przedłożenia nie tylko dyplomu ukończenia studiów wyższych, ale również tzw. suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (tj. studiów licencjackich lub magisterskich).

Absolventen einer Universität mit einem Diplom in der Hand

Suplement do dyplomu zawiera informacje niezbędne do określenia poziomu i charakteru odbytych studiów, czyli:

Ułatwia to urzędom niemieckim porównanie zakresu polskiego wykształcenia z wymogami
i przepisami szkolnictwa niemieckiego. Suplement do dyplomu należy okazać w urzędzie w postaci tłumaczenia przysięgłego na język niemiecki.

Cena

Do wyceny należy przesłać (najlepiej drogą mailową) zeskanowany dokument.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przesłać pocztą oryginał lub urzędowo uwierzytelnioną kserokopię dokumentu. Oczywiście, dokument można też dostarczyć osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentu proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu kilku dni roboczych.
Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS