Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski - niemiecki - polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Oświadczenie o ochronie prywatności

Spis treści

 1. Określenie celu I podmiot odpowiedzialny
 2. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych
 3. Przetwarzanie danych osobowych
 4. Rejestrowanie danych dostępowych
 5. Pliki cookie & Pomiar zasięgu oglądalności
 6. Integracja usług i treści podmiotów trzecich
 7. Pomiar zasięgu oglądalności za pośrednictwem Google Analytics
 8. Usługi marketingowe Google
 9. Komentarze I wpisy
 10. VGWort - Pliki cookie i powiadamianie o liczbach odsłon
 11. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące Skalowalnej Centralnej Metody Pomiaru
 12. Prawa Użytowników
 13. Usuwanie danych
 14. Zmiany w Oświadczeniu o prywatności

1. Określenie celu i podmiot odpowiedzialny

1.1. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu pobierania, przetwarzania i wykorzystywania (zwanych dalej łącznie "przetwarzaniem") danych osobowych na niniejszej stronie internetowej oraz oferowanych w jej ramach stron internetowych, funkcji i świadczeń, niezależnie od wykorzystywanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. desktopów lub urządzeń mobilnych), na których wyświetlana jest niniejsza strona internetowa.

1.2. Dostawcą strony internetowej i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest

Frank Hilbert
Papenkamp 8
D-24114 Kiel
E-mail: info@polish-online.com
Tel.: +49 (0) 431 1227765
(zwany dalej "Dostawca", „my" lub „nas").

1.3. Pojęcie "Użytkownik/Użytkownicy" obejmuje wszystkie osoby korzystające ze strony internetowej i odwiedzające ją. Pojęcia takie jak np. "Użytkownik" użyto niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w formie neutralnej pod względem płci.

2. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych

2.1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z odnośnymi przepisami o ochronie danych osobowych w oparciu o zasadę unikania przesyłu danych i minimalizacji danych. Oznacza to, że dane Użytkowników przetwarzane są na podstawie ustaw legalizujących przetwarzanie danych, w szczególności jeżeli dane wymagane są do realizacji wynikających z umowy świadczeń lub serwisów online lub jeżeli są wymagane przez prawo, albo po uzyskaniu zezwolenia.

2.2. Odpowiednio do stanu techniki podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki ostrożności gwarantujących przestrzeganie przepisów ustaw o ochronie danych i tym samym ochronę przetwarzanych przez nas danych przed nieumyślnymi lub umyślnymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych.

2.3. Dane użytkowników zapisywane i przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Niemczech na podstawie uznawanej prawnie umowy o danych dotyczących zleceń, w której to Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania prawnych i uzgodnionych wymogów dotyczących ochrony danych i podlega kontroli przez niezależny organ.

2.4. Jeżeli w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności wykorzystane zostaną przez innych dostawców (zwanych dalej łącznie "podmioty trzecie") treści, narzędzia lub inne środki i jeżeli ich wymieniona siedziba znajduje się za granicą, należy uznać, że następuje transfer danych do krajów, w których mieszczą się siedziby podmiotów trzecich. Przekazywanie danych do krajów trzecich następuje na podstawie ustanowionego prawem zezwolenia, zgody Użytkowników lub specjalnych postanowień umownych gwarantujących wymaganą przez prawo ochronę danych.

3. Przetwarzanie danych osobowych

3.1. Dane osobowe wykorzystywane są - poza w niniejszym Oświadczeniu wyraźnie wymienionym zakresem - w celu udostępnienia, wykonania, zarządzania, optymalizacji i zapewnienia świadczeń usługowych, serwisowych i Użytkownika oraz w celu zagwarantowania skutecznej obsługi klienta i skutecznego wsparcia technicznego na podstawie zezwoleń prawnych lub zgody Użytkowników.

3.2. Dane Użytkowników przekazywane są stronom trzecim tylko wtedy, jeżeli jest to konieczne do celów obrachunkowych (np. dostawcom usług płatniczych) lub w innych celach, jeżeli są one niezbędne do wywiązania się z zobowiązań umownych wobec Użytkowników.

3.3. W przypadku kontaktowania się z nami (za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową) dane Użytkownika zapisywane są w celu obsługi zapytań oraz na wypadek wystąpienia dodatkowych pytań.

4. Rejestrowanie danych dostępowych

4.1. Rejestrujemy dane każdego uzyskanego dostępu do serwera, na którym znajduje się niniejszy serwis (tzw. server log files). Do danych dostępowych należą tytuł ściągniętej strony internetowej, plik, data i godzina wejścia na witrynę, skala przesyłu danych, komunikat o udanym ściągnięciu strony, typ przeszukiwarki i jej wersja, system operacyjny, z którego korzysta Użytkownik, URL referencyjny (odwiedzana wcześniej strona), adres IP oraz wysyłający zapytanie dostawca usług internetowych.

4.2. Dane dotyczące rejestrowanych operacji wykorzystujemy bez przypisywania ich osobie Użytkownika i bez tworzenia profili w myśl przepisów prawnych wyłącznie do analizy statystycznej na potrzeby firmy, bezpieczeństwa i optymalizacji dairy ration. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzenia danych dotyczących rejestrowanych operacji w późniejszym terminie, jeżeli zaistnieją konkretne przesłanki wskazujące na niezgodne z prawem korzystanie z serwisu.

5. Pliki cookie & Pomiar zasięgu oglądalności

5.1. Pliki cookie są informacjami, które są przesyłane z naszego serwera internetowego lub serwerów internetowych podmiotów trzecich do przeglądarek Użytkowników i tam przechowywane i wykorzystywane przy następnym wejściu na witrynę. W ramach niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności Użytkownicy są informowani o zastosowaniu plików cookie wykorzystywanych do anonimowego pomiaru oglądalności. Ponadto pliki cookie wykorzystywane są w celu przedstawienia treści na wyświetlaczu, do wykonania wymaganych prawnie funkcji, np. do wyświetlenia komunikatu, że potwierdzono baner informujący o zastosowaniu plików cookie, że żądana jest blokada plików cookie (tzw. opcja "opt out") lub do dopasowania oprawy graficznej strony internetowej do różnych urządzeń.

5.2. Z niniejszej oferty internetowej można korzystać również bez zastosowania plików cookie. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, zostanie on poproszony o dezaktywację odnośnej opcji w ustawieniach systemowych swojej przeglądarki. Zapamiętane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Rezygnacja z plików cookie może prowadzić do ograniczeń w korzystaniu z niniejszej oferty internetowej.

5.3. Amerykańska witryna http://www.aboutads.info/choices/ oraz portal europejski http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ oferują możliwość zarządzania plikami cookie stron internetowych niektórych firm.

6. Integracja usług i treści podmiotów trzecich

6.1. Może się zdarzyć, że do naszej oferty internetowej zostaną włączone treści lub usługi podmiotów trzecich, np. filmy serwisu YouTube, mapy miast lub grafiki pobrane z innych stron internetowych. Integracja treści podmiotów trzecich wymaga zawsze udostępnienie im adresu IP Użytkowników, ponieważ bez adresu IP przesył treści do przeglądarek Użytkowników nie jest możliwy. Adres IP jest więc wymagany do wyświetlenia owych treści. Ponadto podmioty trzecie oferujące swoje treści on-line mogą stosować własne pliki cookie i przetwarzać dane Użytkowników we własnych celach. Z przetwarzanych danych mogą wówczas zostać wygenerowane profile Użytkowników. Z treści tych korzystamy w taki sposób, aby możliwie unikać przesyłu danych i minimalizować go. Wybieramy także tylko takie podmioty trzecie, które gwarantują ochronę danych.

6.2. Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów trzecich i ich treści wraz z łączami kierującymi do ich oświadczeń o ochronie danych zawierających dodatkowe uwagi dotyczące przetwarzania danych oraz wymienionych tutaj częściowo możliwości blokady plików cookie (tzw. opcja "opt-out"):

6.3. Filmy wideo na platformie "YouTube" podmiotu trzeciego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności:
https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

6.4. Mapy serwisu "Google Maps" podmiotu trzeciego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności:
https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

6.5. Filmy wideo na platformie "Vimeo" podmiotu trzeciego Vimeo Inc., Attention:
Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Oświadczenie o ochronie prywatności: https://vimeo.com/privacy.

6.6. Zewnętrzne czcionki Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts").
Integracja Google Fonts następuje poprzez wywołanie serwera Google (z reguły w USA).
Oświadczenie o ochronie prywatności:
https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/.

6.7. Łącza/przyciski odsyłające do portali i platform społecznościowych (zwanych dalej "mediami społecznościowymi"), wykorzystane w ramach naszej oferty internetowej, łączą Użytkowników z portalami społecznościowymi dopiero po kliknięciu przez niego łącza/przycisku i wyświetleniu się owych portali lub ich stron internetowych. Funkcja ta działa jak regularne łącze internetowe.

7. Pomiar zasięgu oglądalności za pośrednictwem Google Analytics

7.1. Korzystamy z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google"). Google stosuje pliki cookie. Wygenerowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej przez Użytkownika przesyłane są z reguły do serwera firmy Google w USA i tam są zapisywane.

7.2. Informacje te Google wykorzystuje w naszym imieniu w celu analizy korzystania z naszej oferty internetowej przez Użytkowników, w celu sporządzenia sprawozdań o ruchu na naszej stronie internetowej i w celu świadczenia wobec nas usług związanych z niniejszą ofertą internetową i korzystaniem z Internetu. Możliwe jest wówczas wygenerowanie profili Użytkowników z przetwarzanych danych.

7.3. Z narzędzia Google Analytics korzystamy wyłącznie z uaktywnioną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że Google skraca adresy IP pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google przesyłany będzie pełny adres IP, który zostanie tam następnie skrócony.

7.4. Firma Google nie łączy przesłanego przez przeglądarkę Użytkownika adresu IP z innymi przechowywanymi przez nią danymi. Użytkownicy mają możliwość zablokowania plików cookie za pomocą odpowiednich ustawień w swoich przeglądarkach. Ponadto Użytkownicy mają możliwość zablokowania rejestracji wygenerowanych przez plik cookie danych dotyczących ich korzystania z oferty internetowej przez firmę Google oraz przetwarzania owych danych przez firmę Google, jeżeli pobiorą i zainstalują dostępną za pośrednictwem poniższego łącza wtyczkę (plug-in):
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7.5. Opcjonalnie do wtyczki lub w przypadku korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych należy kliknąć niniejsze łącze w celu uniemożliwienia w przyszłości gromadzenia danych przez Google Analytics. Na urządzeniu Użytkownika zostanie wówczas zapisany plik cookie typu "opt-out".
W przypadku usunięcia plików cookie na urządzeniu wymagane jest ponowne kliknięcie ww. łącza.

7.6 Więcej informacji na temat wykorzystywania danych w celach reklamowych przez firmę Google, możliwości ustawień i opcji rezygnowania zawierają strony internetowe firmy Google w Warunkach korzystania z usług Google: http://www.google.com/analytics/terms/de.html i w Polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8. Usługi marketingowe Google

8.1. Korzystamy usług marketingowych i remarketingowych (w skrócie "usługi marketingowe Google) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google").

8.2. Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlić reklamy na naszej stronie w bardziej docelowy sposób, aby zaprezentować Użytkownikom tylko te reklamy, które mogłyby ich zainteresować. O tzw. "remakretingu" mówimy w przypadku wyświetlenia Użytkownikowi reklam produktów, którymi interesował się na innych internetowych. W tym celu podczas odsłony naszej lub innych stron internetowych, na których aktywne są usługi marketingowe Google, firma Google uruchamia kod Google, a na stronie internetowej zamieszczane są tagi remarketingowe (niewidzialne grafiki lub kody, zwane także plikami Web Beacon). Za ich pomocą na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, zapisany zostaje niewielki, indywidualny plik cookie (zamiast plików cookie mogą zostać wykorzystane podobne technologie). Pliki cookie mogą być osadzane przez różne domeny, m. in. przez google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W pliku tym zapisywane są informacje dotyczące stron internetowych, które odwiedzał Użytkownik, treści, jakimi się interesował, oferty, na które klikał, jak również informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas trwania sesji oraz pozostałe informacje dotyczące korzystania z oferty internetowej. Rejestrowane są również adresy IP Użytkowników, przy czym w ramach Google Analytics będziemy ich informować, że adres IP pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie skracany i że tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP będzie przesyłany do serwera firmy Google w pełnej postaci i tam dopiero skracany. W zakresie swoich ofert firma Google nie łączy adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi przez nią danymi. Możliwe jest również połączenie powyższych informacji z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeżeli Użytkownik odwiedzi w następnej kolejności inną stronę internetową, możliwe będzie wyświetlenie reklam dobranych pod kątem jego zainteresowań.

8.3. Dane Użytkowników przetwarzane są anonimowo w ramach usług marketingowych Google. Oznacza to, że firma Google nie zapisuje i nie przetwarza np. imion, nazwisk lub adresów e-mail Użytkowników, lecz przetwarza tylko istotne dane w związku z plikami cookie w obrębie anonimowych profili Użytkowników. Oznacza to również, że z punktu widzenia firmy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane pod kątem konkretnej osoby, lecz pod kątem posiadacza pliku cookie, niezależnie od tego, kim on jest. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Użytkownik zezwolił wyraźnie firmie Google na przetwarzanie danych bez pseudonimizacji. Dane Użytkowników zgromadzone przez firmę "DoubleClick" przesyłane są do firmy Google i zapisywane na serwerach Google w USA.

8.4. Do stosowanych przez nas usług marketingowych Google należy m.in. system reklamowy "Google AdWords". W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie służący do śledzenia konwersji. Nie jest więc możliwe monitorowanie plików cookie poprzez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pośrednictwem plików cookie służą do opracowania statystki konwersji klientów AdWords, którzy wybrali możliwość śledzenia konwersji. Klienci AdWords mają możliwość uzyskać informacje dotyczące łącznej liczby Użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i którzy zostali odesłani na stronę zawierającą tag śledzenia konwersji. Pliki te nie zawierają jednak żadnych informacji mogących służyć identyfikacji Użytkowników.

8.5. Na podstawie narzędzi marketingowych Google "DoubleClick" i "AdSense" zamieszczamy ponadto reklamy podmiotów trzecich. Obydwa serwisy korzystają z plików cookie umożliwiających firmie Google i stron jej partnerów wyświetlanie reklam na podstawie odsłon niniejszej witryny lub innych stron internetowych przez Użytkowników.

8.6. Inną usługą marketingową Google, z której korzystamy, jest "Google Tag Manager", który pozwala zastosować inne narzędzia analityczne i marketingowe Google na naszej stronie (np. „AdWords", „DoubleClick" lub „Google Analytics").

8.7. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych w celach marketingowych przez firmę Google zawiera strona: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Polityka prywatności Google dostępna jest pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/.

8.8. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie rejestracji danych przez narzędzia marketingowe Google, może wykorzystać w tym celu oferowane przez firmę Google możliwości ustawień i opcji "opt out":
http://www.google.com/ads/preferences/.

9. Komentarze i wpisy

9.1. Podczas zamieszczania przez Użytkowników komentarzy na blogu lub dokonywania przez nich innych wpisów ich adresy IP są zapisywane. W ten sposób Dostawca zabezpiecza się na wypadek, gdyby ktoś zamieścił w swoich komentarzach lub wpisach niezgodne z prawem treści (obelgi, niedozwoloną polityczną propagandę itp.).

9.2. W takim wypadku Dostawca mógłby sam zostać pociągnięty do odpowiedzialności za komentarz lub wpis, dlatego jest więc zainteresowany tożsamością autora.

10. VGWort - Pliki cookie i powiadamianie o liczbach odsłon

10.1. Korzystamy z sesyjnych plików cookie (session cookies) firmy VG Wort, München, w celu pomiaru liczb odsłon tekstów, aby ocenić prawdopodobieństwie ich kopiowania. Pliki sesyjne to małe jednostki informacyjne zapisywane przez Dostawcę w pamięci operacyjnej komputera Użytkownika.
W pliku sesyjnym zapisywany jest wygenerowany na zasadzie przypadku jednoznaczny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik ten zwiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania danych. Pliki sesyjne nie zapisują żadnych innych danych. Pomiary te wykonuje firma INFOnline GmbH według Skalowalnej Centralnej Metody Pomiaru (niem. Skalierbares Zentrales Messverfahren – w skrócie "SZM"). Służą one do ustalenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów w celu określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego ustawowo autorom. Nie rejestrujemy za pośrednictwem plików cookie żadnych danych osobowych.

10.2. Na wielu stronach naszej witryny osadzono skrypty Java, za pośrednictwem których przekazujemy informację o odsłonach organizacji Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). W ten sposób umożliwiamy autorom otrzymywanie wypłat od VG Wort, gwarantujących ustawowe wynagrodzenie za korzystanie z dzieł chronionych prawem autorskim w myśl § 53 UrhG (niemieckiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

11. Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące Skalowalnej Centralnej Metody Pomiaru

11.1. Niniejsza strona internetowa i mobilna oferta internetowa korzystają ze „Skalowalnej Centralnej Metody Pomiaru" (SZM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), służącej do ustalania wartości statystycznych w celu obliczenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów. Uzyskiwane są tylko anonimowe wartości pomiarowe.

11.2. Funkcja pomiaru liczby odsłon korzysta w celu rozpoznawania systemów komputerowych alternatywnie z sesyjnego pliku cookie lub sygnatury generowanej z różnych informacji przesyłanych automatycznie przez komputer Użytkownika. Adresy IP przetwarzane są wyłącznie w postaci anonimowej. Metoda ta opracowana została z uwzględnieniem ochrony danych. Jedynym celem metody jest ustalenie prawdopodobieństwa kopiowania tekstów. Żaden z Użytkowników nie zostaje w żadnym momencie zidentyfikowany. Gwarantowana jest stała ochrona tożsamości Użytkowników. System nie wysyła żadnych reklam.

12. Prawa Użytkowników

12.1. Użytkownicy mają prawo do uzyskania na życzenie bezpłatnej informacji odnośnie gromadzonych przez nas ich danych osobowych.

12.2. Oprócz tego Użytkownicy mają prawo żądania korekty nieprawidłowych danych, do odwołania wyrażonych wcześniej zezwoleń, do żądania zablokowania lub usunięcia ich danych osobowych oraz - w przypadku wystąpienia przypuszczenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem - do złożenia skargi przed właściwym organem nadzorczym.

13. Usuwanie danych

13.1. Zapisane przez nas dane są usuwane w momencie, gdy staną się zbędne i usunięcie ich nie naruszy prawnego wymogu ich przechowywania.

14. Zmiany w Oświadczeniu o prywatności

14.1. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian w Oświadczeniu o ochronie prywatności w celu dopasowania go do nowych sytuacji prawnych lub w przypadku zmian dotyczących usługi lub przetwarzania danych. Prawo to obejmuje jednak tylko oświadczenie dotyczące przetwarzania danych. W razie wymaganej zgody Użytkowników lub jeżeli elementy Oświadczenia o ochronie prywatności zawierają ustalenia dotyczące umowy z Użytkownikami, zmiany wprowadzone zostaną dopiero po uzyskaniu zgody ze strony Użytkowników.

14.2. Użytkownicy proszeni są o regularne informowanie się o aktualnej treści Oświadczenia o ochronie prywatności.

Stan
20.08.2016 r.