Lokalizacja oprogramowań i stron internetowych
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Lokalizacja oprogramowań i stron internetowych z języka niemieckiego na polski i z języka polskiego na niemiecki

Lokalizacja oprogramowań to więcej niż zwykłe tłumaczenie tekstów źródłowych. To nie tylko bezpośrednie tłumaczenie aplikacji UI z języka źródłowego na docelowy, lecz w szczególności dostosowanie oprogramowania do konwencji obowiązujących w języku kraju, dla którego przeznaczone jest tłumaczenie.

Smartphone mit App-Symbolen

Lokalizacja programów komputerowych jest więc swoistą adaptacją tekstów wymagającą zastąpienia odnośników nawiązujących do kultury lub historii określonego kraju równorzędnymi odpowiednikami w języku docelowym. Jako przykład mogą tutaj posłużyć nazwy i nazwiska, jednostki miary lub określone skróty i skrótowce - standardy indywidualne dla każdego kraju. W przypadku np. konsoli do gier ważnymi czynnikami sukcesu produktu są dialogi, gry słów i idiomy, których przekład musi być niewyczuwalny przez użytkowników rodzimego języka.

Proces lokalizacji obejmuje kilka etapów:

  1. Tłumaczenie graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
  2. Tłumaczenie oprogramowania, szablonów, plików tekstowych, informacji technicznych etc.
  3. Tłumaczenie pomocy online
  4. Tworzenie terminologicznych baz danych oraz kontrola spójności językowej tłumaczonych plików
  5. Tłumaczenie kompletnej dokumentacji (podręczników użytkownika w wersji książkowej i elektronicznej oraz plików pomocy)
  6. Językowa i techniczna końcowa kontrola jakości
  7. Tłumaczenie reklamy produktu

Zastosowanie programów CAT wspomagających pracę tłumacza Zastosowanie przez nas programów CAT takich jak DSL Trados i Wordfast oraz narzędzi pamięci tłumaczeniowej (TM) przekładają się na redukcję kosztów tłumaczenia tekstów powtarzalnych, spójność terminologiczną tłumaczenie oraz na skrócenie terminów dostawy.

Zalety zastosowania programów CAT:

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS