Korekta i redakcja tłumaczeń na język niemiecki
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Korekta i redakcja tekstów na język niemiecki

Forma musi iść w parze z treścią!

Dłuższe teksty, takie jak np. umowy, monografie naukowe, strony internetowe, oferty, prace dyplomowe, dokumentacja techniczna lub przeznaczony do publikacji materiał promocyjny wymagają po przetłumaczeniu szczególnie dokładnej korekty. Najlepiej, gdy wykonuje ją inny tłumacz niż ten, który pracował nad danym materiałem. Uważna lektura i profesjonalny dystans do tłumaczonego dokumentu pozwalają wyłapać najdrobniejsze błędy. Chętnie sprawdzę tekst pod kątem gramatyki, ortografii, interpunkcji, stylu oraz frazeologii. Korekta tekstów obejmuje również sprawdzenie poprawności zapisu nazwisk i nazw własnych, a także weryfikację cytowanych przypisów.

Oferuję pomoc w sporządzaniu pism wymagających specjalnej formy, takich jak podania, wnioski, korespondencja z organami administracji publicznej (urzędami). Chętnie wykonam również korektę dokumentów aplikacyjnych (podanie o pracę, list motywacyjny, CV) oraz służę pomocą w sporządzaniu wszelkich innych pism w języku niemieckim.

Ile kosztuje usługa korekty/redakcji tekstu?

Wyceny są indywidualne dla każdego tekstu i zależą od jakości tekstu i nakładu czasu pracy związanego z jego korektą/redakcją. Dokument do bezpłatnej wyceny można przesłać drogą mailową: info@polish-online.com. Zapraszam!

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS