Genealogia: tłumaczenie dokumentów archiwalnych na niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Genealogia: tłumaczenie dokumentów archiwalnych na język niemiecki i polski

Poszukanie przodków, poznawanie korzeni i historii swojego rodu jest wyjątkowo pasjonującym zajęciem. Ale jest to również wyjątkowo żmudna praca, wymagająca cierpliwości, wytrwałości, poświęcenia wolnego czasu oraz często znajomości języków obcych, jeśli poszukiwania wykażą, że przodkowie zamieszkiwali tereny znajdujące się obecnie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stammbaum

Chętnie przejmę tłumaczenie Państwa korespondencji z archiwami, urzędami stanu cywilnego lub sekretariatami parafii kościelnych.

Wykonuję tłumaczenia następujących dokumentów:

Z języka niemieckiego, polskiego, rosyjskiego i łacińskiego.

powered by webEdition CMS