Cennik tłumaczeń na język polski i niemiecki
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski–niemiecki–polski
mgr Barbara Anna Woyno – Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Cennik tłumaczeń na język polski i niemiecki

Tłumaczenia pisemne na język niemiecki i polski

Podstawę obliczenia kosztów tłumacznonego tekstu stanowi tzw. linijka normatywna. Linijka normatywna składa się z 55 znaków (ze spacjami). Ceny tłumaczeń kształtują się w zależności od objętości, stopnia trudności tłumaczonego tekstu oraz terminu realizacji zlecenia. W przypadku powstania opłat pocztowych dolicza się tylko rzeczywiste koszty wysyłki.

Tłumaczenia dokumentów standardowych, takich jak akty stanu cywilnego lub świadectwa, oferuję po przystępnych cenach ryczyłtowych.

Bezpłatna wycena

Do wyceny proszę o okazanie dokumentów do przetłumaczenia. Dokumenty można przedłożyć osobiście w biurze lub przesłać drogą pocztową lub elektroniczną.

Münzen und Geldscheine Zloty

Ceny ryczałtowe tłumaczeń dokumentów:

Podane ceny zawierają 19 % podatku VAT.

Dokument Cena
akt urodzenia (odpis skrócony) 50,00 €
akt urodzenia (odpis zupełny) 55,00 €
akt małżeństwa (odpis skrócony) 50,00 €
akt małżeństwa (odpis zupełny) 55,00 €
odpis z księgi rodzinnej 65,00 €
dowód osobisty 35,00 €
zaświadczenie o zdolności do zawarcia małżeństwa 55,00 €
akt zgonu 55,00 €
prawo jazdy 55,00 €
karta pojazdu 55,00 €
dowód rejestracyjny 50,00 €
dokument COC 105,00 €
prawo jazdy 50,00 €
patent żeglarski 50,00 €
karta wędkarska 50,00 €
klauzula apostille (tłumaczenie!) 30,00 €
świadectwo maturalne (stara matura) 85,00 €
świadectwo maturalne (nowa matura) 50,00 €
świadectwo ukończenia liceum / technikum 55,00 €
dyplom ukończenia studiów wyższych 60,00 €
dyplom uzyskania kwalifikacji zawodowych 60,00 €
suplement do dyplomu oferta indywidualna
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (stosowanie środków ochrony roślin) 75,00 €
świadectwa szkolne, dyplomy doktorskie, nominacje profesorskie etc. 60,00 €
zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC/AC 55,00 €
umowy, bilanse i korespondencja służbowa etc. 2,20 €/ wiersz (55 znaków)
pisma sądowe (wyroki, orzeczenia, nakazy etc.), pisma prawnicze (porady i opinie prawne, windykacje należności, pisma procesowe etc.), akty notarialne, pełnomocnictwa, ustawy, przepisy i zarządzenia, odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, decyzje urzędów skarbowych itp. 2,20 € / wiersz (55 znaków

Terminy wykonania zlecenia

Warunki płatności

Honorarium jest płatne po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachnuku załączonym do przesyłki zwrotnej.W niektórych przypadkach wymagana jest płatność z góry.
Stawka minimalna zlecenia wynosi 40,- €.

Kierujemy się zasadą sumienności, terminowości, dokładności i poufności!

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS