Akt urodzenia: tłumaczenie przysięgłe na niemiecki i polski
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Akt urodzenia: tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki i polski

Jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech od osób urodzonych w Polsce jest tłumaczenie uwierzytelnione (tłumaczenie poświadczone / tłumaczenie przysięgłe) aktu rodzenia.

Ein zufriedener Wonneproppen

Akt urodzenia jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na którego obszarze działania stwierdzono urodzenie. W akcie urodzenia odnotowuje się imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, daty i miejsca ich urodzin, miejsce ich zamieszkania.
Dokument jest częścią księgi stanu cywilnego, dlatego urzędy stanu cywilnego wystawiają odpisy aktów urodzenia. Na żądanie wystawiany jest odpis skrócony lub zupełny aktu.

Do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech wymagane jest z reguły tłumaczenie uwierzytelnione zupełnego odpisu aktu urodzenia. Wiążącej informacji udzieli Państwu właściwy urząd stanu cywilnego w Niemczech, w którym zamierzają Państwo zawrzeć związek małżeński.

Jeżeli nie mogą Państwo udać się osobiście do Polski w celu uzyskania aktu urodzenia:
wydobycie dokumentu możliwe jest również za pośrednictwem konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowych informacji o procedurze wydobycia aktu stanu urodzenia z Polski udzielą Państwu pracownicy urzędu konsularnego.

Ceny

Tłumaczenie poświadczone polskiego aktu urodzenia na język niemiecki kosztuje
 50,00 - 55,00 €. Cena zawiera niemiecki podatek VAT w wys. 19 %.

Realizacja zlecenia 

Do tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu, czytelną kserokopię lub przesłać zeskanowany dokument drogą mailową. Dokument można też przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Wysyłka online – kwalifikowany podpis elektroniczny

Na życzenie wysyłam tłumaczenia przysięgłe dokumentów również w formie elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny (e-podpis) umożliwia szybkie i bezpieczne przesłanie tłumaczeń drogą mailową do dowolnego urzędu.

 

 

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Tel. kom.: +49 (0) 160 8310782
Faks: +49 (0) 431 2599695
e-mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS