VGWORT Zählpixel
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Akt urodzenia: tłumaczenie przysięgłe na język niemiecki i polski

Jednym z dokumentów wymaganych do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech od osób urodzonych w Polsce jest tłumaczenie uwierzytelnione (tłumaczenie poświadczone / tłumaczenie przysięgłe) aktu rodzenia.

Ein zufriedener Wonneproppen

Akt urodzenia jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na którego obszarze działania stwierdzono urodzenie. W akcie urodzenia odnotowuje się imię i nazwisko dziecka, jego płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców, daty i miejsca ich urodzin, miejsce ich zamieszkania.
Dokument jest częścią księgi stanu cywilnego, dlatego urzędy stanu cywilnego wystawiają odpisy aktów urodzenia. Na żądanie wystawiany jest odpis skrócony lub zupełny aktu.

Do zawarcia związku małżeńskiego w Niemczech wymagane jest z reguły tłumaczenie uwierzytelnione zupełnego odpisu aktu urodzenia. Wiążącej informacji udzieli Państwu właściwy urząd stanu cywilnego w Niemczech, w którym zamierzają Państwo zawrzeć związek małżeński.

Jeżeli nie mogą Państwo udać się osobiście do Polski w celu uzyskania aktu urodzenia:
wydobycie dokumentu możliwe jest również za pośrednictwem konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowych informacji o procedurze wydobycia aktu stanu urodzenia z Polski udzielą Państwu pracownicy urzędu konsularnego.

Ceny

Tłumaczenie poświadczone polskiego aktu urodzenia na język niemiecki kosztuje
 50,00 - 55,00 €. Cena zawiera niemiecki podatek VAT w wys. 19 %.

Realizacja zlecenia

Do tłumaczenia należy przedłożyć oryginał dokumentu, czytelną kserokopię lub przesłać zeskanowany dokument drogą mailową.

Dokument można przesłać pocztą lub przynieść osobiście do biura. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów proszę o uprzednie telefoniczne uzgodnienie terminu.

Gotowe tłumaczenie wysyłane jest do klienta z reguły w przeciągu 2 do 3 dni roboczych.
Oczywiście możliwy jest również osobisty odbiór.

Warunki płatności

Płatność należy uiścić po otrzymaniu tłumaczenia przelewem na konto podane na rachunku załączonym do przesyłki zwrotnej lub przy osobistym odbiorze tłumaczenia. W przypadku pierwszego zlecenia wymagana jest zaliczka lub płatność z góry.

Kontakt

Barbara Anna Woyno M. A.
Papenkamp 8
24114 Kiel
Tel.: +49 (0) 431 1227765
Handy: +49 (0) 160 8310782
Fax: +49 (0) 431 2599695
E-Mail: info@polish-online.com
Internet: www.polish-online.com

powered by webEdition CMS