Serwis tłumaczeń: tłumaczenia na język polski i niemiecki
Polish Online
Serwis tłumaczeń: polski-niemiecki-polski
mgr Barbara Anna Woyno - Tłumacz przysięgły

Hauptnavigation

Barbara Woyno – Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

Serwis tłumaczeń — Tłumaczenia przysięgłe na język polski i niemiecki

Tłumaczenia na język polski i niemiecki
Tłumaczenie i lokalizacja: dokumentów • oprogramowani komputerowych • stron internetowych • intrukcji obsługi maszyn i urządzeń technicznych • dokumentacji biurowej • ogłoszeń i artykułów prasowych

Barbara Anna Woyno M. A.: Tłumacz przysięgły z egzaminem państwowym języka polskiego (upoważniony i zaprzysiężony przez Wyższy Sąd Krajowy w Szlezwiku); członek ADÜ Nord (Związku Tłumaczy Ustnych i Pisemnych w Północnych Niemczech)

Tłumaczenia uwierzytalnione

Uwierzytelnione tłumaczenie

Uwierzytelnione tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów: aktów urodzenia, aktów małżeństwa, zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa, świadectw szkolnych, dyplomów, orzeczeń sądowych, umów, wyciągów z rejestru handlowego itp. Zgodność i kompletność tłumaczenia z oryginałem dokumentu poświadczam podpisem i pieczęcią.

Lokalizacja

Lokalizacja

Tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych, narzędzi e-shop, oprogramowania maszyn, animacji komputerowych, gier itp. - tłumaczenie platform użytkownika z ich menu, polami dialogowymi i przyciskami, pomocy online i dokumentacji, dopasowanie plików i formatów.

Genealogia

Genealogia – badanie historii rodziny

Jesteś zainteresowany dziejami swojej rodziny? Poszukiwanie przodków to fascynująca podróż i niekończąca się pasja. Chętnie pomogę w korzystaniu z archiwów, współczesnych zasobów Internetu, korespondencji z właściwymi urzędami i tłumaczeniu starych dokumentów.

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne

Oferuję tłumaczenia wszelkiego typu specyfikacji technicznych i instrukcji obsługi urządzeń stosowanych w różnych gałęziach przemysłu oraz sprzętów codziennego użytku. Do wykonywanych przeze mnie tłumaczeń należą instrukcje obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych, maszyn przemysłowych, sprzętu motoryzacyjnego, sprzętów AGD i RTV oraz certyfikatów, atestów i patentów.

powered by webEdition CMS